i-Lab (İnovasyon Laboratuarı) yeterlilik geliştirme programı

i-lab
www.ilab.eu.com
İngiltere’nin Ulusal Posta İdaresi tarafından 1995’te geliştirilmiş olan i-Lab kavramının yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu projede Türkiye’yi temsil eden BCD, İstanbul’da kurulan i-Lab’da kurumların stratejik planlama, ürün geliştirme, problem çözme gibi çeşitli konulardaki yaratıcılığı ön plana çıkaran toplantılar organize etmekte ve “kolaylaştırıcılık” eğitimleri vermektedir.

İnovasyon Laboratuarları:
pdf_icon.gifAdobe PDF indir

i-Lab Broşürümüz:
jpg_icon.gifJPEG indir

Engellilerin eğitimine yönelik ETTAD ve QATRAIN2 projeleri

QATRAIN2
www.qatrain2.eu

ETTAD
www.ettad.eu
Qatrain2, kaynaştırma eğitimlerinde karşılaşılan güçlükleri azaltma yoluyla engellilerin mesleki eğitime katılımını arttırmayı hedefleyen ve Leonardo da Vinci Yaşam Boyu Eğitim Programı çerçevesinde yürütülen bir projedir. Ettad ise benzeri amaçlara sahip Grundtvig Programı çerçevesinde yürütülen yetişkin eğitimine yönelik bir projedir.

Küçük Kentte Ticaret (Small City Commerce) projesi

logo-sccx.gif
www.smallcitycommerce.eu

Küçük yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren mikro ölçekli ticari işletmelerin sahipleri ve çalışanlarının eğitimine yönelik bir Leonardo da Vinci projesidir.

Projeyle ilgili Brüksel'de Eylül 2010'da bir tanıtım toplantısı düzenleniyor. Program:   SMES Conference_SCC_Agenda.pdf

Göçmenler (Migrants+) projesi

migrants.gif
www.migrantsplus.info
Göçmen statüsündeki yetişkinlerin eğitim ihtiyaçlarını bir yazılım desteğiyle belirlemeyi ve yaşam boyu öğrenme fırsatları yaratılmasını hedefleyen bir Gruntvig projesidir.

Quatrain for Students

qatrain.jpg
www.q4s.eu

Q4S projesinin amacı, genel eğitim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrencilere destek vermeye yönelik bir web kaynağı sağlamaktır. Bu kaynak, söz konusu   öğrencilerin öğrenme engellerini tanımlamalarına yardımcı olacak ve bu engelleri aşmaları için stratejiler ve pratik kaynaklar sunacaktır.

Hazırlanmakta olan web sitesine erişmek için: www.engelsizegitim.com

Basın Bülteni için tıklayınız.

SMECODE.jpgKüçük ve orta boy işletmelerin İnsan Kaynakları sorumlularına yönelik bir eğitim programı oluşturmayı, bu sayede İK'nın işletmelerde daha stratejik bir rol oynamasına olanak sağlamayı amaçlayan bu projede geliştirilecek olan eğitim programının mesleki eğitim ve yaşam boyu eğitim enstitülerinin müfredatlarına entegre edilmesi hedeflenmektedir. Proje Ekim 2010'da başlamış olup Ekim 2012'de tamamlanacaktır.

Haber Bülteni (Kasım 2011) için tıklayınız

Haber Bülteni (Haziran 2012) için tıklayınız

Proje hakkında detaylı bilgi için: Presentation_SMECODE TR.doc