Değişim Yönetimi

 

Eğitimin Amacı: Yerel ve küresel değişimler işletmeleri her geçen gün daha fazla değişime zorlamaktadır. Bu ortamda zorunlu ya da planlı olsun, yönetilmediği takdirde değişim süreci sancılı olmakta, işletmenin başarı elde etmesi hayli zor olmaktadır.

Eğitimin amacı, değişime yol açan etmenleri, değişimin engellerini ve bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda bilgi vermektir. Eğitimin sonunda katılımcılar, çalıştıkları kurumun karşı karşıya olduğu değişim sürecini daha iyi analiz edebilecek ve değişim sürecinde üstlenecekleri roller hakkında bilgi sahip olacaklardır.

Kapsam:

 • Değişimin nedenleri ve etkileri
 • Endüstri yaşam döngüsü ve gerekli yetenekler
 • Teknolojik değişim
 • Değişime uyum
 • Değişim sürecindeki zorluklar - bireysel ve organizasyonel engeller
 • Engellerle baş etme yolları
 • Değişimde başarıyı belirleyen faktörler
 • Farklı değişim modelleri,
 • Kotter Modeli
 • Değişim kültürü yaratma
 • Değişime katılım sağlama yolları

 Süre: 2 gün