Yaklaşımımız 3 temel ilkeye dayanmaktadır.   
       
-> Her danışmanlık hizmeti işletme özelinde yaklaşımlar gerektirir.   
       
Sektörel farklılık, kurum kültürü, organizasyonun büyüklüğü gibi faktörler bunda rol oynar. Temel kavramlar ve kullanılan yöntemler aynı olsa da bunların uygulama şekli kurumdan kuruma değişir.   
       
-> Eğitim ve danışmanlık sinerjik bir şekilde ele alınmalıdır.   
       
Eğitim değişime yol açmalı uygulamayla örtüştürülmelidir.
Uygulamaya geçirilen yenilikler çalışanlar tarafından benimsenmeli, eğitimle desteklenerek yenilikler sürdürülmelidir.   
       
-> Fikirlerin uygulamaya geçirilmesi için katılım şarttır.   
       
Kararlar katılımcı bir şekilde alındığı zaman sahiplenme yüksek olduğu gibi uygulamada çıkabilecek engeller çok daha kolay aşılır. Hem katılımcı hem de hızlı bir şekilde karar almak, problemleri analiz edip çözüm bulmak ise özel yaklaşımlar gerektirir.